Дриймс Транс ЕООД предлага сухопътни автомобилни транспортни решения съобразно нуждите на Вашия бизнес:

  • Навременна доставка – дългогодишната ни експертиза и гъвкавост ни позволяват да оперираме успешно на множество различни пазари. Приоритет за нас са нуждите на нашите клиенти.
  • Сигурност и надеждност – доверието на нашите клиенти е в основата на нашия начин на работа. Ключът към спечелването на това доверие е в осигуряването на невредими, сигурни и съобразени с изискванията на клиента доставки. Независимо от вида на стоките (конвенционални или опасни товари), от местните или международните разпоредби (на ЕС или извън него), ние съчетаваме разбирането на изискванията с професионалния опит и екологичната ориентация, за да осигурим подходящи сухопътни автомобилни транспортни решения.
  • Намаляване на разходите – за нас е важно да развиваме устойчив бизнес, да намираме решения за по-добро използване на нашите ресурси и за оптимизиране на разходите по цялата верига на доставка.

На разположение на нашите клиенти са:

  • Опитен високомотивиран екип за осъществяване нуждите на нашите клиенти;
  • Експертно познаване и опит в работата с различни пазари/региони;
  • Богат опит в работата с разнообразни по вид товари и индустриални сектори.