КАРИЕРИ

 • вход, изход  – 25 евроцента на километър;
 • 105 евро на календарен ден за релации, свързани с Англия – 3200 евро на месец (с АДР) ;
 • 100 евро на календарен ден за релации, свързани с Англия – 3050 евро на месец (без АДР) ;
 • 95 евро на календарен ден за релации, изключващи Англия – 2900 евро на месец (с АДР);
 • 90 евро на календарен ден за релации без Англия и без свидетелство АДР – 2745 евро на месец.
 • вход, изход – 25 евроцента на километър за кабина;
 • 70 евро на календарен ден на водач – 2135 евро на месец на водач (без АДР);
 • 75 евро на календарен ден на водач – 2290 евро на месец на водач (с АДР).
 • ЕДИНИЧНА ЕЗДА  – 25 евроцента на километър;
 • ДВОЙНА ЕЗДА  – 25 евроцента на километър на кабина;
 • ТУРЦИЯ – 700 евро за командировка България-Турция-България.
ЗАПЛАЩАНЕ
 • 5-то число – аванс 1000лв;
 • 25-то число – аванс 1000лв;
 • 15-то число – изчистване на заработеното за предходния месец.

ПОЧИВКА: НА 30 ДНИ РАБОТА – 7 ДНИ ПОЧИВКА.

БОНУС ПРИ МИНИМАЛНИ ОСИГУРОВКИ: 10 евро/ден;

БОНУС МАКРОН (вход/изход): 10 евро/ден;

БОНУС КОМАНДИРОВКА НАД 90 ДНИ: 5 евро/ден.

ИЗИСКВАНИЯ
 • опит като международни шофьори;
 • перфектно боравене с навигация;
 • собствена навигация;
 • дигитална карта;
 • свидетелство за съдимост;
 • медицинско за работа;
 • професионална компетентност;
 • валидно психо;
 • АДР – основен.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

fleet@dreamstrans.com

На място в офиса на Дриймс Транс ЕООД: бул. Г. М. Димитров 57, София 1700

Работно време – от 09:00 ч. до 18:00 ч.