КАРИЕРИ

 • вход, изход  – 50 евро на календарен ден;
 • 85 евро на календарен ден за релации, свързани с Англия;
 • 82 евро на календарен ден за релации, изключващи Англия (Шофьорът трябва да притежава валидно свидетелство АДР);
 • 77 евро на календарен ден за релации без свидетелство АДР;
 • вход, изход – 40 евро/човек на календарен ден;
 • 72 евро/човек на календарен ден (шофьорът трябва да притежава валидно свидетелство АДР);
 • 70 евро/човек на календарен ден (без свидетелство АДР).
 • 65 евро на календарен ден.

Заплащане:

 • 5-то число – аванс 1000лв;
 • 25-то число – аванс 1000лв;
 • 15-то число – изчистване на заработеното за предходния месец.

 ВАЖНО!!!

1. МИНИМАЛЕН СРОК НА КОМАНДИРОВКАТА НЯМА!

2. ВСЯКО ТОВАРЕНЕ/РАЗТОВАРВАНЕ, В КОЕТО ШОФЬОРА УЧАСТВА, СЕ ЗАПЛАЩА – 25ЕВРО (Необходимо е предварителна информация към диспонента и разрешение от негова страна за участието на шофьора в товаро-разтоварния процес).

3. БОНУС ИКОНОМИЧНО ШОФИРАНЕ:

 • при оценка над 9.30 по Флийтборд/Трансикс/Дайнафлийт – 1 цент/км по заявка за периода на командировката;
 • при оценка над 9.80 по Флийтборд/Трансикс/Дайнафлийт – 2 цент/км по заявка за периода на командировката;

4. БОНУС ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА КОМАНДИРОВКА:

 • За период на командировка между 2 и 3 месеца – 1 евро на календарен ден за периода на командировката;
 • За период на командировка между 3 и 4 месеца – 2 евро на календарен ден за периода на командировката;
 • За период на командировка между 4 и 5 месеца – 3 евро на календарен ден за периода на командировката;
 • За период на командировка между 5 и 6 месеца – 4 евро на календарен ден за периода на командировката;
 • За период на командировка над 6 месеца – 5 евро на календарен ден за периода на командировката.

5. БОНУС ЗА СТАЖ В ДРИЙМС ТРАНС ЕООД:

 • За стаж в Дриймс Транс ЕООД между 6 месеца и 1 година – 1 евро на календарен ден за периода на командировката;
 • За стаж в Дриймс Транс ЕООД между 1 и 3 години – 4 евро на календарен ден за периода на командировката;
 • За стаж в Дриймс Транс ЕООД над 3 години – 6 евро на календарен ден за периода на командировката.

Осигуровки:

БРУТНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, на което ще се осигуряват всички служители – ШОФЬОРИ, ще зависи от трудовия стаж във фирмата и ще се определя по следния начин:

1. За служители с непрекъснат трудов стаж в ДРИЙМС ТРАНС ЕООД до 6 месеца

      – БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – 610.00 лв.

      ВАЖНО!!! ЛИЧНИТЕ ОСИГУРОВКИ СЕ ПОЕМАТ ОТ ДРИЙМС ТРАНС ЕООД

2. За служители с непрекъснат трудов стаж в Дриймс Транс ЕООД от 6 месеца до 1 година

       – БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – 1 000.00 лв.

3. За служители с непрекъснат трудов стаж в Дриймс Транс ЕООД от 1 година до 3 години

     – БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – 1 500.00 лв.

4. За служители с непрекъснат трудов стаж в Дриймс Транс ЕООД над 3 години

     – БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – 2 000.00 лв.

За повече информация:

Тел.: 0893 406 508 – Иван Иванов

Тел.: 0892 361 070 – Ивайло Христов

Тел.: 0893 406 504 – Александър Ангелов

На място в офиса на Дриймс Транс ЕООД: бул. Г. М. Димитров 57, София 1700

Работно време – от 09:00 ч. до 18:00 ч.