Централен офис

България, гр. София 1700
бул. Г.М. Димитров 57

Счетоводство
Tел.: 00359 894 626088
accounting@dreamstrans.com

Ръководител транспорт
Виктор Драгомиров
Tел.: 00359 892 243347
viktor.dragomirov@dreamstrans.com

Мениджър Проекти
Върбин Дичев
Тел.: 00359 892 286757
v.dichev@dreamstrans.com

Групажни транспорти
Марияна Дичева
Tел.: 00359 892 361070
mariyana.dicheva@dreamstrans.com

Спедиция
Десислав Стоименов
Tел.: 00359 894 470815
d.stoimenov@dreamstrans.com

Дријмс Транс Дооел Кавадарци

Ул. Мито Хаџивасилев 1/1-2,
Кавадарци, Македония
Тел: 0038 943 416 900

DT Gronau GmbH

Duppelstrasse 3, D-48599 Gronau
Тел.: 0049 178 6748251
e-mail: dtgronau@t-online.de

Логистична база

България, гр. Божурище
ул. Бор 15

Ръководител база
Стефан Кадиев
Tел.: 00359 895 474191
s.kadiev@dreamstrans.com

Ръководител сервиз
Атанас Атанасов
Tел.: 00359 896 663305
a.atanasov@dreamstrans.com