КАРИЕРИ

 • вход, изход  – 40 евро на календарен ден;
 • 77 евро на календарен ден за релации, свързани с Англия – 2350 евро на месец (с АДР) ;
 • 72 евро на календарен ден за релации, свързани с Англия – 2200 евро на месец (без АДР) ;
 • 72 евро на календарен ден за релации, изключващи Англия – 2200 евро на месец (с АДР);
 • 67 евро на календарен ден за релации без без Англия и без свидетелство АДР – 2040 евро на месец;
 • 65 евро на календарен ден (Франция – Италия) – задължителен основен АДР – 1980 евро на месец.
 • вход, изход – 35 евро/човек на календарен ден;
 • 67 евро на календарен ден на водач – 2040 евро на месец на водач
 • Заплащане без Англия, без АДР – 18 евроцента на километър
 • Заплащане с АДР, Англия, Хладилник – 20 евроцента на километър
 • Гарантиран минимум – 40 евро на ден
ЗАПЛАЩАНЕ
 • 5-то число – аванс 1000лв;
 • 25-то число – аванс 1000лв;
 • 15-то число – изчистване на заработеното за предходния месец.

БОНУС ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА КОМАНДИРОВКА – до 150 евро/месец

• За командировка между 2 и 3 месеца – 1 евро на календарен ден;
• За командировка между 3 и 4 месеца – 2 евро на календарен ден;
• За командировка между 4 и 5 месеца – 3 евро на календарен ден;
• За командировка между 5 и 6 месеца – 4 евро на календарен ден;
• За командировка над 6 месеца – 5 евро на календарен ден;

*При двойките бонуса за продължителна командировка се дели на две

БОНУС ЗА СТАЖ В ДРИЙМС ТРАНС ЕООД – до 180 евро/месец

• За стаж в Дриймс Транс ЕООД между 6 месеца и 1 година – 1 евро на календарен ден;
• За стаж в Дриймс Транс ЕООД между 1 и 3 години – 4 евро на календарен ден;
• За стаж в Дриймс Транс ЕООД над 3 години – 6 евро на календарен ден;

Плаща се в срок от 4 дни след отчитане на документите по курса.

БОНУС ИКОНОМИЧНО ШОФИРАНЕ!

БОНУС ТОВАРЕНЕ / РАЗТОВАРВАНЕ!

ПОЧИВКА:НА 30 ДНИ РАБОТА – 7 ДНИ ПОЧИВКА.

ИЗИСКВАНИЯ
 • опит като международни шофьори;
 • перфектно боравене с навигация;
 • собствена навигация;
 • дигитална карта;
 • свидетелство за съдимост;
 • медицинско за работа;
 • професионална компетентност;
  -валидно психо;
  -АДР – основен;
ОСИГУРОВКИ

БРУТНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, на което ще се осигуряват всички служители – ШОФЬОРИ, ще зависи от трудовия стаж във фирмата и ще се определя по следния начин:

1. За служители с непрекъснат трудов стаж в ДРИЙМС ТРАНС ЕООД до 6 месеца

      – БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – 610.00 лв.

      ВАЖНО!!! ЛИЧНИТЕ ОСИГУРОВКИ СЕ ПОЕМАТ ОТ ДРИЙМС ТРАНС ЕООД

2. За служители с непрекъснат трудов стаж в Дриймс Транс ЕООД от 6 месеца до 1 година

       – БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – 1 000.00 лв.

3. За служители с непрекъснат трудов стаж в Дриймс Транс ЕООД от 1 година до 3 години

     – БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – 1 500.00 лв.

4. За служители с непрекъснат трудов стаж в Дриймс Транс ЕООД над 3 години

     – БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – 2 000.00 лв.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: 0893 406 508 – Иван Иванов

Тел.: 0892 361 070 – Ивайло Христов

Тел.: 0893 406 504 – Мони Иванов

На място в офиса на Дриймс Транс ЕООД: бул. Г. М. Димитров 57, София 1700

Работно време – от 09:00 ч. до 18:00 ч.