КАРИЕРИ

 • вход, изход  – 70 евро на календарен ден;
 • 100 евро на календарен ден за релации, свързани с Англия – 3050 евро на месец (с АДР) ;
 • 95 евро на календарен ден за релации, свързани с Англия – 2900 евро на месец (без АДР) ;
 • 90 евро на календарен ден за релации, изключващи Англия – 2745 евро на месец (с АДР);
 • 85 евро на календарен ден за релации без без Англия и без свидетелство АДР – 2595 евро на месец;
 • 90 евро на календарен ден ( ДАНИЯ – ШВЕЦИЯ – НОРВЕГИЯ ) 2745 евро на месец (без АДР )
 • вход, изход – 50 евро/човек на календарен ден;
 • 70 евро на календарен ден на водач – 2135 евро на месец на водач (без АДР)
 • 75 евро на календарен ден на водач – 2290 евро на месец на водач (с АДР)
 • Заплащане без Англия, без АДР – 19 евроцента на километър
 • Заплащане с АДР, Хладилник – 21 евроцента на километър
 • Гарантиран минимум – 50 евро на ден
 • Заплащане България -Англия-България –  75 евро на ден
 • Заплащане България – Турция – България – 60 евро на ден
 • ДВОЙНА ЕЗДА  –
  БЪЛГАРИЯ – АНГЛИЯ – БЪЛГАРИЯ – 24 евроцента на километър на кабина
 • ДВОЙНА ЕЗДА  –
  БЕЗ АДР И БЕЗ АНГЛИЯ – 20 евроцента на километър на кабина
ЗАПЛАЩАНЕ
 • 5-то число – аванс 1000лв;
 • 25-то число – аванс 1000лв;
 • 15-то число – изчистване на заработеното за предходния месец.

ПОЧИВКА: НА 30 ДНИ РАБОТА – 7 ДНИ ПОЧИВКА.

БОНУС ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА КОМАНДИРОВКА – до 150 евро/месец

ИЗИСКВАНИЯ
 • опит като международни шофьори;
 • перфектно боравене с навигация;
 • собствена навигация;
 • дигитална карта;
 • свидетелство за съдимост;
 • медицинско за работа;
 • професионална компетентност;
 • валидно психо;
 • АДР – основен;
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: 0893 406 508 – Иван Иванов

Тел.: 0892 361 070 – Ивайло Христов

Тел.: 0893 406 504 – Мони Иванов

На място в офиса на Дриймс Транс ЕООД: бул. Г. М. Димитров 57, София 1700

Работно време – от 09:00 ч. до 18:00 ч.